E-læringsmateriale fra projeket Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller

E-materialerne indeholder viden og værktøjer til udvikling af industrielle forretningsmodeller i små og mellemstore produktionsvirksomheder. Materialerne er organiseret i seks emner: ledelse, kunderelationer & salg, LEAN, teknologi & automation, organisationsudvikling og nye forretningskoncepter & produkter.

Under de forskellige emner kan du finde videopræsentationer af modeller, refleksionsspørgsmål, faktaark, læringscases og videointerviews med vækstkonsulenter.

E-materialerne henvender sig til konsulenter fra erhvervssystemet og andre interessenter, som arbejder med udvikling af industrielle forretningsmodeller. Gå i gang med e-materialerne ved at vælge et af emnerne nedenfor.

Se videoer fra FIF-seminarer

E-materiale model

Samarbejdspartnere - Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller