LEAN og arbejdsoptimering

Lean Manufacturing

I en moderne produktion er der mange faktorer, som der skal tages hensyn til for at få etableret den bedst mulige produktion og det bedst mulige vareflow, som kan medvirke til at virksomheden er konkurrencedygtig såvel i Danmark som globalt. Som konsulent skal du se efter om der er et uhindret flow i produktionen, er der flaskehalse og mellemlagre og hvordan ser det generelt ud i virksomheden. Alt dette er faktorer, der i sin yderste konsekvens påvirker virksomhedens resultat og er samtidig værktøjer, som bruges i LEAN filosofien.

LEAN Manufacturing opstod som begreb, da forskere i midten af 80'erne undersøgte bilindustrien i Japan, USA og Europa. Uanset hvilke forretnings- og produktionsprocesser forskerne undersøgte, var de japanske virksomheder væsentlig mere effektive og trimmede. Toyota fabrikkerne i Japan brugte velkendte værktøjer, men implementerede dem i hele organisationen og på en måde, så alle medarbejdere forstod principperne og deltog aktivt i at nå målene. Alle delte visionen: "Vi skal konstant forbedre os".

LEAN er dog mere end simple værktøjer og processer. Det er en filosofi/tankegang, som handler om at inddrage medarbejderne og skabe en kultur, hvor det hele tiden handler om at gøre det lidt bedre.

I LEAN filosofien er der fem grundprincipper, som virksomheden skal stræbe efter:

1. Identificér kundeværdi. Gør det klart hvad virksomheden vælger at forstå om kundens behov og i møde kom dette behov. Definer hvilke af virksomhedens processer, der er vigtige for kunden og som skaber værdi for kunden

2. Fjern ikke-værdiskabende aktiviteter

3. Skab flow i værdikæden. Aktiviteterne i værdikæden skal organiseres og optimeres, så de når kunden så hurtigt som muligt

4. Indfør nye styringsprincipper (træk i stedet for skub). Dette betyder i princippet, at det er kunden der skal signalere, hvornår virksomheden skal producere, og ikke behovet for kapacitetsudnyttelse

5. Stræb efter perfektion

Vi har valgt at gennemgå to værktøjer inden for LEAN filosofien, som kan hjælpe virksomheden med at opfylde de fem grundprincipper i LEAN:

Selv om begge værktøjer oprindelig stammer fra LEAN filosofien, er de universelle og kan med fordel bruges i alle typer af produktions- og administrationssystemer. Begge værktøjer er medvirkende til at skabe umiddelbare forbedringer i produktionsflowet og en forbedret kvalitet.

Begge afsnit er bygget op omkring nogle faktaark, der kort beskriver hvordan de to værktøjer fungerer. Endvidere er der præsentationsmateriale, der kan bruges i forbindelse med møder med virksomheder, en kort video som illustrerer værktøjet i praksis og uddybende materiale. Endelig præsenteres et 5S spil, der kan bruges for at illustrere fordelen ved at implementere dette redskab.

Fordybelse

Ønsker du at fordybe dig i LEAN henvises du til MIT’s introducerende kursus i LEAN. "Introduction to Lean Six Sigma Methods”. Kurset er et OpenCourseWare produkt og kan følges her.

E-materialerne er udviklet af Rickard Lindquist, VIA University College, og Andrew Hoff, FORCE Technology.

Samarbejdspartnere - Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller