Ledelse

Learn and lead

Formål med læringsmaterialet

Målet med materialet er at opstille et enkelt og let brugbart og guidende materiale med særligt fokus på personaleledelse, der dels kan medvirke til at forenkle ledelsesopgaven i det daglige arbejde og samtidig anskueliggøre, hvordan bevidst udført ledelse på sigt frigør både strategisk vigtig tid for lederen og samtidig skaber flere aktive strategiske bidragsydere blandt medarbejdere - til gavn for hele virksomheden og dens samlede vækst og værdiskabelse.

Materialets indhold

Tema 1: Bevidsthed om ledelse
En forudsætning for at udøve god ledelse er en bevidstgørelse af sin ledelsesstil og sammenhæng mellem ledelsesfilosofi og ledelsesredskaber.

Tema 2: Ledelsespositioner og –opgaver
At være i stand til at prioritere i sine ledelsesopgaver kræver et overblik over, hvad lederrollen indebærer og hvordan man som leder udfylder den.

Tema 3: Dialogbaseret ledelse
Kommunikativ indsigt samt evnen til at lytte, spørge og kommunikere præcist, ærligt og respektfuldt er afgørende for et vellykket lederskab.

Tema 4: Medarbejderudvikling
Udvikling af medarbejderne gennem feedback og coaching skaber øget motivation, trivsel og ejerskab, hvilket automatisk fører til øget produktivitet.

Tema 5: Teamsamarbejde
Teams kan skabe øget arbejdsglæde, effektivitet og gode resultater, men kræver viden om teamudvikling og skabelse af gode rammer for teams.

Materialets målgruppe og struktur

Materialet henvender sig potentielt set til alle, der beskæftiger sig med ledelse eller ledelsesrådgivning og som har behov for en let introduktion til overordnede forståelser, enkle redskaber og handlingsanvisninger.

Materialet er opbygget og understøttes af følgende læringsmodel, som er valgt som grundmodel for materiales opbygning. Modellen har en helhedsorienteret opbygning, der sikrer at man ud fra forskellige perspektiver får identificeret og ageret i forhold til potentielle udfordringer og presserende spørgsmål, der kan eksisterer for den enkelte inden for de fire kvadranter.

Christel Model 8

Kilde: 4mat.dk

Hvorfor: Fokus på at åbne op for emnet, afdække og afgrænse. Skabe meningsdannelse og personlig motivation: ”Hvorfor skal jeg investere tid på dette? ”.

Hvad: Berører den mere faktuelle videnbaserede tilgang og sikrer, at man kommer fra hvorfor til hvordan på et solidt og funderet grundlag. Svarer påspørgsmål som: ”Hvad er grundlaget for dette? ”.

Hvordan: Mere operationel og praktisk tilgang ift. emnet med fokus på, hvordan det fungerer i praksis og hvilke færdigheder, som er påkrævet: ”Hvordan kan dette konkret gribes an? ”.

Hvad nu: Her handler det om den kreative tilpasningsproces. At få overblik over færdighederne og få dem tilpasset, sat i anvendelse og perspektiveret i forhold til egen virkelighed og virksomhed. Til denne afsluttende del anvendes den mål- og handlingsorienterede coachingmodel GROW.

Arendse Model 5

Kilde: Whitmore, John (1998): ”Coaching på jobbet”

Video: Sir John Whitmore. “The Power of Self Belief”.

Download materialerne om Ledelse som en samlet pdf fil her

E-materialerne om Ledelse af udviklet af Christél Gorm Pedersen, VIA University College.

Samarbejdspartnere - Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller