Nye forretningskoncepter og produkter

Hvad er produktinnovation?

Discovery consists of seeing what everybody has seen and thinking what nobody has thought.” Albert von Szent-Gyorgy)

Der er ufatteligt mange opfattelser og definitioner af begrebet Innovation. En af de mest brugte er fra Tidd & Bessant (2009):

”Innovation er en proces, hvor idéer bliver realiseret og medvirker til at give værdi for brugerne”.

Der skelnes mellem fire innovationstyper: Produktinnovation, procesinnovation, organisatorisk innovation samt markedsføringsinnovation. Denne model fokuserer på produktinnovation. Fælles for alle typer innovationer er, at der er tale om noget nyt for virksomheden selv (eller en væsentligt forbedring) og, at det handler om at komme fra en idé til en reel værdiskabelse for virksomheden.

Hvorfor produktinnovation?

Se interview med Henrik Skou Pedersen, vækstkonsulent fra Væksthus Midtjylland om hvad innovation er og hvorfor emnet er relevant for små og mellemstore produktionsvirksomheder:

Vi kan ikke længere konkurrere på prisen i Danmark. Samtidigt bliver kvaliteten af udenlandske produkter bedre og bedre, og hastigheden hvormed nye produkter bliver lanceret stiger.

Hvis vi ikke handler på denne udvikling, bliver vi hægtet fra. Men der er håb.

Vi lever ikke i en lønmodtagerkultur i Danmark, men i en kultur hvor selvstændig tænkning og handling værdsættes højt. Det har givet os evner – både som individ og som virksomhed - til at tænke nyt.

Nye produkter, nye arbejdsprocesser og nye måder at markedsføre sig på. Det er her, vores konkurrencestyrke ligger, og det er en nødvendighed for overlevelse på det globale marked.

Læs mere om ”Hvorfor innovation?” og forskellen på radikal og inkrementel innovation” her.

Se en kort introvideo om emnet innovation og materialernes struktur.

En opdagelsesrejse

Innovationsprocessen ved radikal innovation kan metaforisk beskrives som en rejse, det forløber fra søgning til udvælgelse og ender til sidst i implementering af en idé – med værdiskabelse som resultat. Her er valgt at beskrive processen som en innovationsrejse i fem trin: afgang, opdagelse, udvikling, refleksion, og ankomst.

Afgang

There is a time for departure even when there's no certain place to go. ”(Tennessee Williams)

Forberedelse til afrejsen
For at finde på nye produkter skal vi på en innovationsrejse. En rejse bliver bedst, når den er velforberedt. Dette betyder ikke, at man præcis skal vide hvor man tager hen eller hvad man vil bringe med sig hjem af fx ny visdom, inspiration, ideer eller produkter, men derimod at det er vigtigt at afklare hvorfor man gerne vil afsted, hvad man drømmer om at opnå, hvilken retning man vil i, hvornår man forventer at være i egen havn igen og hvad man minimum forventer at have bragt med sig hjem.

Download arbejdsark med spørgsmål og værktøjer, som vil forberede dig til afrejsen her.

Opdagelse

The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes.” (Marcel Proust)

Data indsamling og analyse
Vi forlader nu den trygge havn – godt forberedte til vores rejse.

Næste stop er på øen ”Opdagelse”, hvor vi vil indsamle, fortolke og analysere information om de behov, vores nye ”produkt” skal dække. Spørgsmålene er delvist de samme som før afrejsen, men nu vil vi søge efter ”beviser” på, at vores forberedende antagelser holder stik.

Brugeren
På denne ”Ø” vil vi møde vores brugers kultur og forsøge at opnå en dybere forståelse for denne. Hvad optager brugeren, hvad er hans/hendes motivation og behov? Er de en ”gruppe” eller består brugergruppen i virkeligheden af en mængde mindre subkulturer?

Hvis man ikke har en klart defineret bruger, kan man skabe en fiktiv bruger (persona) for at beskrive de centrale egenskaber, denne bruger har. Det skaber forståelse hos jeres opdagelsesteam for, hvilke behov de skal imødekomme. Der kan også vise sig nye mulige målgrupper/brugergrupper, som man ikke hidtil har være opmærksomme på.

Læs mere om trends og tendenser og få værktøjer til bl.a. kundeanalyse og trends her.

Udvikling

If you have an apple and I have an apple and we exchange these apples then you and I will still each have one apple. But if you have an idea and I have an idea and we exchange these ideas, then each of us will have two ideas.” (George Bernard Shaw)

Når vi kender vores bruger, kan vi rejse videre til den næste ”Ø”: Kernedestinationen for vores rejse. Det er her vi skal generere de nye ideer.

En idé (fra græsk idea 'udseende, form, begreb, tanke') er en bevidst tanke om et konkret eller abstrakt problem (Wikipedia). Den menneskelige evne til at få idéer er forbundet med fornuft, selv-refleksion og evnen til at tilegne sig intellekt, intuition og inspiration. At kunne, ville og turde!

Download arbejdsark med idéudviklingsteknikker her.

Vurdering

A good decision is based on knowledge and not on numbers.” (Plato)

Er idéen bæredygtig?
På sidste ”Ø” fik vi genereret en masse ideer. På denne ”Ø” skal vi konkretisere vores idé hen til et produkt. Er det vi har genereret virkeligt brugbart og fornyende - og kan vi tjene penge på det? Kan vores idéer forbedres, eller skal de aflives?

Idéen holdes op mod lyset i forhold til følgende aspekter:

  • Markedsvurdering
  • Specifikationen
  • Rettigheder
  • Visualisering
  • Forretning

Læs mere om de forskellige aspekter og få værktøjer til idévurdering her.

Ankomst

Arriving at one goal is the starting point to another.” (John Dewey)

Hjemme igen
Så er vi kommet hjem med vores idé. Idéen er herefter blevet udviklet til et koncept, som nu skal forberedes til produktion, og markedsføring og økonomien skal planlægges.

Det er i denne afsluttende fase, hvor det virkeligt kræver ressourcer af en virksomhed (investeringer i nye maskiner, personale etc.). Det er derfor, at alle ikke-bæredygtige ideer er aflivet inden hjemkomsten. Alligevel er der ingen succesgaranti – innovation kræver altid risikovillighed.

I denne model har vi besøgt forskellige ”øer”, der repræsenterer de forskellige dele af innovationsprocessen. Rejsen har været kronologisk, som om innovationsprocessen er en lineær proces. I virkeligheden er processen ofte cyklisk; man gentager delprocessen til at optimere designet og de andre aspekter af produktet. Delene kan også overlappe, men denne opstilling er lavet for, at alle hele tiden er afklarede med i hvilken del af processen, man opholder sig.

Innovation er også en kontinuerlig proces. Stilstand er tilbagegang - hvis vi ikke fornyer kontinuerligt, kommer vi bagud. Så snart vi er hjemme, skal vi på rejse igen!

Hent værktøjer til implementering af din innovationsstrategi her

E-materialerne er udviklet af Jerry Bak de Ridder, VIA University College.

Samarbejdspartnere - Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller