E-materiale om organisationsudvikling

Se en kort video som visualiserer e-materialernes indhold om organisationsudvikling her:

E-materialerne omkring organisationsudvikling er tænkt som:

  • Hjælp til at få øje på mulige tematikker til vejlednings situationen med små og mellemstore vækstvirksomheder
  • Inspiration til at få øje på mulige ”hovedpiner” sammen med virksomhederne - steder hvor der evt. kan sættes ind med positivt forandringstiltag
  • Guide inden for udvalgte nedslag (to temaer med udvalgte teoretiske modeller)
  • Pixi-hæfte udgaver af udvalgte analyseværktøjer til ”initierende dialog” og ”initierende diagnoser”
  • Oplæg til refleksion og spørgsmål; hjælp til at motivere virksomhederne til at se mening i at arbejde videre ud af konkret spor inden for emnet organisationsudvikling

Emnet handler i høj grad om at skabe refleksion og bevidsthed om vigtigheden af at kikke nærmere på nogle af de mange mulige tandhjul, der kan justeres på i forhold til at skabe dén organisation, der bedst muligt understøtter forretningen og reelt skaber mulighed for vækst.

Materialets indhold

Tema 1: Helheder og sammenhænge

En forudsætning for at kunne opbygge og udvikle en stærk organisation er bevidstheden at kunne se helheder og sammenhænge i virksomheden. At have forståelse for, at en ændring ét sted har konsekvenser ind i organisationens andre elementer. At vide, hvorfor man gør som man gør, og ikke kun fokusere på, hvad man gør og hvordan i enkeltelementer. Med andre ord: at fokusere på helikopterperspektivet.

Tema 2: Kultur og værdier

Alle virksomheder har en virksomhedskultur, uanset om man er sig bevidst om den eller ej. Det store spørgsmål er, om den kultur, der er fremherskende i organisationen, rent faktisk stemmer overens med organisationens overordnede strategi og derved skaber mulighed for at man kan løse opgaverne optimalt. At skabe bevidsthed om kulturen i organisationen er derfor nødvendigt, for at man – på den lidt længere bane – overhovedet kan forholde sig til, om der skal ske en ændring og hvorfor.

Opbygning af materialet

De to emner er opbygget efter den følgende model, som er inspireret af 4 MAT procesmetoden.

Billede1

Indledning til organisationsudvikling

Før du bliver præsenteret for de to temaer, har du mulighed for at se en kort video eller læse en kort artikel, som introducerer emnet Organisationsudvikling.

Videoen og artiklen sætter fokus på:

  • Hvorfor skal din virksomhed sætte fokus på organisationsudvikling?
  • Hvad er organisationsudvikling?
  • Hvordan tager din virksomhed hul på det?

Læs artiklen her.

E-materialerne er udviklet af Arendse Lillesø, VIA University College.

Samarbejdspartnere - Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller