Procesforløb - syv faser (aktiviteter)

Projektets syv faser blev udviklet af VIA.

VIA University College var operatør på projektet og havde den overordnede projektlederrolle. Det indebar bl.a. ansvaret for:

 • Konkretisering af projektets indhold og processtyring
 • Projektets økonomi over for bevillingsgiver 
 • Projektets fremdrift i henhold til en resultatkontrakt 
 • Formidling af projektets resultater 
 • Koordinering og intern kommunikation i projektet 
 • Administrativ ledelse af projektet 

Sidst men ikke mindst stod VIA for udviklingen af projektets syv faser:

 1. Rekruttering 
  Deltagere til projektet blev rekrutteret fra målgruppen igennem lokale erhvervsråd
 2. Indledende møde og specialiseret vejledning
  Efter den indledende rekruttering blev virksomhederne afklaret i forhold til vækstambitioner sammen med konsulenter fra Væksthus Midtjylland
 3. Basecamp
  Virksomhederne pitchede deres udfordring foran et panel med fem medlemmer, som derefter matchede dem med en relevant konsulent
 4. Strategiworkshops
  I workshoppene deltog en gruppe medarbejdere fra virksomheden for sammen med konsulenten at udarbejde en strategisk vækstplan
 5. Vækstgruppe (optionelt)
  I vækstgrupperne sad virksomhederne sammen og sparrede med hinanden og de tilknyttede konsulenter
 6. Vækstløft (optionelt)
  Vækstløft er specifikt målrettet den enkelte virksomhed og resultatet inkluderer en vækstplan for virksomheden
 7. Opfølgning
  Virksomheden fastholder sit udviklingsfokus og implementerer sine initiativer i samarbejde med konsulenter

FIF-procesforløb

Samarbejdspartnere - Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller