Region Midtjylland

Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller var en del af regionens initiativ Fremtidens industri.

Flere arbejdspladser i regionen

Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller blev igangsat af Region Midtjylland som en del af regionens indsats for produktionsvirksomheder med vækstpotentiale.

Regionsrådsformand og formand for Vækstforum i Region Midtjylland samt Danske Regioner, Bent Hansen, sagde i forbindelse med etableringen af projektet:

”Hvis vi gennem dette projekt kan være med til at gøre vores produktionsvirksomheder mere konkurrencedygtige i en hård konkurrencesituation, kan vi være med til at skabe flere arbejdspladser og vækst i regionen.

Det er lærerigt for ledere og medarbejdere at få en person udefra til at se på deres virksomhed.

De får ofte nye input til virksomhedens udvikling og sparring i forhold til prioritering af kompetencer og ressourcer. Vi vil gerne give vores virksomheder let adgang til strategisk rådgivning, så det bliver endnu mere attraktivt at investere og drive virksomhed i Region Midtjylland”.

Baggrund

Fokuseringen på industrielle forretningsmodeller er baseret på Region Midtjyllands egen analyse ”Industrien i Region Midtjylland – analyse af muligheder og udfordringer for Midtjylland som fremtidens stærke industriregion” og REG LABs analyse ”Fremtidens industri i Danmark”.

Begge analyser peger på, at det handler om at have en forretningsmodel, som virker for den enkelte virksomhed. Det er komplekst at drive en produktionsvirksomhed, og der er mange faktorer, som spiller sammen.

En konkurrencedygtig produktionsvirksomhed skal trimme produktionen, samarbejde med kunder og leverandører, have strategisk forretningsforståelse og meget mere. For mange er det nødvendigt med en ny forretningsmodel, der tager skridtet væk fra standardprodukter og standardløsninger, for at forblive konkurrencedygtig og skabe vækst.

Fremtidens industri i Midtjylland

Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller var en del af initiativet Fremtidens industri, som er en målrettet indsats for produktionsvirksomheder i Region Midtjylland. Målgruppen er alle nye og etablerede produktionsvirksomheder, som har et vækstpotentiale. Indsatsen består af 3 initiativer:

Fremtidens industrielle forretningsmodeller, hvor virksomheder får adgang til strategisk sparring på højt niveau.

Fremtidens industriinkubatorer, hvor en række parter skal beskrive koncepter for inkubationsmiljøer målrettet industrien. 

Industriens image, som skal profilere betydningen af - og potentialerne i produktionsvirksomhederne med henblik på at forbedre industrien image.

Samarbejdspartnere - Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller